Jumat, 29 Agustus 2014

RINGKASAN MATERI '' STOIKIOMETRI"


Stoikiometri berasal dari bahasa yunani yaitu stoicheion yang berarti unsur atau partikel dan metron yang berarti perhitungan. Jadi, stoikiometri  yaitu limu mempelajari semua perhitungan kimia tidak hanya pada  unsur saja tetapi  juga perhitungan senyawa maupun campuran .

HUKUM-HUKUM DASAR ILMU KIMIA

1.       Hukum Lavoisier
Menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi

2.       Hukum Proust ( ketetapan perbandingan )
Suatu senyawa perbandingan masa unsure-unsurnya selalu tetap

3.       Hokum Dalton ( perbandingan berganda )
Jika unsure A dan unsure B membentuk lebih dari satu macam senyawa , maka untuk masa unsure A yang tetap , masa unsure B dalam senyawa nya berbanding sebagai bilangan bulat sederhana

HUKUM-HUKUM KIMIA UNTUK GAS

1.       Hukum Gay lussac ( perbandingan volume )
Volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan ( koefisien ) bulat sederhana jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama .

2.       Hukum Avogadro
Gas-gas dalam volume yang sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama  jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama . dalam 1 mol zat mengandung 6,02 x 10 23 partikel , yang disebut bilangan avogadro .


3.       Hukum Boyle
Hasil kali tekanan gas dan volume gas akan selalu tetap jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama .

4.       Hukum Boyle – Gay lussac
Hasil kali tekanan gas dan volume gas akan selalu tetap jika dibagi dengan suhu mutlak


5.       Rumus gas ideal  
Berlaku untuk gas dalam setiap keadaan .Mengenai Saya